Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H31
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H05

Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2021

Конкурс за подбор на студенти записани за обучение в определени специалности за предоставяне на стипендия за работа в структури към Община Челопеч

Община Челопеч обявява конкурс за подбор на студенти записани за обучение в определени специалности във висши учебни заведения в страната за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за работа в структури към Община Челопеч, съгласно решение № 64 от Протокол №7 от проведено заседание на 25.03.2020г. на ОбС Челопеч и съобразно заявените потребности от ръководителите на съответните структури към община Челопеч

 

Информационна брошура

Протокол №2/19.02.2021 г. за оценка от проведения тест за интелигентност

Протокол №1/08.02.2021 г. за допускане на кандидати до II етап от подбора

Декларация по образец

Заявление по образец

Обявление