Кандидат-студентска кампания на Факултет по обществено здраве - гр. София

Дата на публикуване: 20.05.2021
Последна актуализация: 20.05.2021

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ “ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ –СОФИЯ ЗАПОЧВА ПРИЕМ  ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2021/2022 ГОД. 

ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение  в специалностите:
- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА,  ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ,  АКУШЕРКА, КИНЕЗИТЕРАПИЯ;


ОКС „бакалавър“ в редовна и задочна форма на обучение  в специалност:
- OБЩЕСТВЕНО ЗРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ;

Срок за подаване на документи онлайн и на място от: 15.06.2021 г. до 05.07.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч.

Резултати и класиране: 20.07.2021 г.
     
Записване на приетите студенти: от 26.07. до 30.07.2021 г. (вкл.), от 9:00 до 16:00 ч.
     
     
АДРЕС: УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", ул. "Бяло море" № 8 (в дясно от централния вход на болницата, в двора на Аулата)

 

тел. 02/9432 вътрешни: 127, 205, 304, 292, 216, 367, 216