Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGQ95

Покана за откриваща пресконференция по проект "Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките Общини"

Дата на публикуване: 06.02.2023
Последна актуализация: 06.02.2023