Института по публична администрация отличи Общинска администрация Челопеч

Дата на публикуване: 14.01.2022
Последна актуализация: 14.01.2022

   В последните работни дни на месец декември, Общинска администрация Челопеч бе отличена в редица класации на „Института по публична администрация“ в ежегодното им проучване „Учеща ли е Вашата администрация?“ за 2021 г.!

   През изминалата 2021 г. в  проучването са участвали 81 централни и териториални структури на държавната администрация в България, като Община Челопеч се нарежда на 14 място и е единствената администрация в цяла София област, класирана в топ 20 в „Общия рейтинг на учещите администрации“!

   По показател „Организационна култура, подкрепяща ученето“ Общинска администрация Челопеч е получил 64,1 точки сред всички 56 администрации, покрили изискванията за минимален брой служители и отново е единствената отличена държавна структура, изпреварвайки дори Областна администрация на Софийска област!

    Най-високият достигнат резултат, от проучването за учещи администрации, от страна на Общинска администрация Челопеч е по показател „Процеси на учене“, в който администрацията е класирана в челната 10, на 8 място с 73,2 точки!

   Следващият показател отличава най-ярко инж. Алекси Кесяков - Кмет на Община Челопеч и г-жа Нина Калоянова - Секретар Общинска администрация, който оценява „Лидерски стил, който стимулира ученето“, по който отново Челопеч е в топ 20 и заема 17 място с получени 72,4 точки! Показател доказващ лидерската подкрепа от страна на ръководството, за стимулиране ученето и надграждането на служителите от нашата администрация, гарантиращо качествено и компетентно административно обслужване!