Стартира приема на заявления за финансиране чрез Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в Община Челопеч

Дата на публикуване: 06.07.2021
Последна актуализация: 06.07.2021

        От 06.07.2021 г. до 07.09.2021 г. се открива първи приемен период за 2021 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в Община Челопеч.
        Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:
        За „Смарт А Груп“ ЕООД:

  • Десислава Чалъмова: тел. 0896 685 614; email: d.chalamova@srednogorie.eu
  • Жулиета Хубенова: тел: 0898 537 104; email: julieta.hubenova@gmail.com

        За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

  • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград, адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2, тел.: (0723) 68 711, (0723) 68 712
  • Владислава Николовска – офис София 11/ НДК, адрес: 1463 София, ул. „Христо Стамболски“ 3 (до НДК), тел.: (02) 9178 111, (02) 9178 116
  • Цветелина Алдева – Филипова – офис Пирдоп, адрес: 2070 Пирдоп, бул. „Цар Освободител“ 59, тел.: (0728) 680 61, (0728) 680 60

        График за индивидуални консултации, в рамките на приемния период:

  1. 14.07.2021 от  10.00 до 16.00 ч.  
  2. 03.08.2021 от  10.00 до 16.00 ч.    
  3. 24.08.2021 от  10.00 до 16.00ч.


       Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“.

       Консултациите ще се осъществяват в Заседателната зала на Община Челопеч - с. Челопеч, пл. "Освобождение" №1.