Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.01.2024

   Предстои Годишния отчет за изпълнението на бюджет 2023 г. на Община Челопеч да бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет Челопеч.

Годишен финансов отчет за 2022г.
Дата на публикуване: 28.02.2023

Годишен финансов отчет за 2021 г.
Дата на публикуване: 01.03.2022

Годишен финансов отчет за 2020 г.
Дата на публикуване: 29.10.2021