Тримесечни отчети

Дата на публикуване: 11.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Първо тримесечие на 2022 г.
Дата на публикуване: 12.05.2022

Четвърто тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 12.05.2022

Трето тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 28.10.2021

Второ тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 05.08.2021

Първо тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 10.05.2021

Четвърто тримесечие на 2020 г.
Дата на публикуване: 10.05.2021

Трето тримесечие на 2020 г. - част 4
Дата на публикуване: 14.12.2020

Трето тримесечие на 2020 г. - част 3
Дата на публикуване: 14.12.2020

Трето тримесечие на 2020 г. - част 2
Дата на публикуване: 14.12.2020

Трето тримесечие на 2020 г. - част 1
Дата на публикуване: 14.12.2020

Второ тримесечие на 2020 г. - част 3
Дата на публикуване: 14.12.2020

Второ тримесечие на 2020 г. - част 2
Дата на публикуване: 14.12.2020

Второ тримесечие на 2020 г. - част 1
Дата на публикуване: 14.12.2020

Първо тримесечие на 2020 г.
Дата на публикуване: 14.12.2020