Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

   Хуманитарните дейности, които се развиват в Община Челопеч са значителен брой, като допълнителна информация, по всяко направление, може да намерите в отделните секции.