Z6_PPGAHG80090170QDMAIQ2T30P2
Z7_PPGAHG80090170QDMAIQ2T30L6

Сдружение Кукерски клуб "Златното руно - Челопеч"

Дата на публикуване: 16.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Контакти:

Седалище и адрес на управление: с.Челопеч, ул."Калето" №6

е-mail: kukerichelopech@abv.bg

телефон: 0883-35-83-03

лице за контакт: Нейчо Радов

 

 

 

Сдружението е създадено на 20.3.2008 г. под формата на сдружение С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, със Цели на клуба: да съхранява българската традиция и култура и съдейства за популяризиране и утвърждаване на обичая ,,Сирница" и други народни обичаи, да координира и оценява подготовката, участието и представянето на членовете на сдружението на карнавали, празници и фестивали на кукерските и маскарадни игри в страната и чужбина, да съдейства и насърчава всички форми на включване и организиране на участие на членовете на сдружението свързани с традицията на обичая ,,Сирница" и др. народни обичаи.