Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2024

Детска градина - "Ханс Кр. Андерсен"

   Детското заведение разполага с една яслена група; една възрастова група за деца на 3-годишна възраст и две Подготвителни групи за деца на 4 и 5-годишна възраст, обучавани и възпитавани, при целодневна организация на учебния ден.

Контакти:

Адрес: Обл. Софийска, Община Челопеч, 2087 с. Челопеч, ул. "Любен Каравелов" №12
тел. 0877/72-30-71
е-mail: Detska.GradinaChelopech@chelopech.egov.bg 
Директор: Лушка Бързакова

 

Детската градина разполага със закрит плувен басейн, в които възпитаниците на учебното заведение се обучават от правоспособен треньор по плуване.

Освен с басейн детската градина разполага и със собствена солна стая, изградена със средства, предоставени от "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД, която стана част от общата закалителна програма на децата, посещаващи учебното заведение.

Богата е и палитрата от извънкласните занимания на децата, като - народни танци, спортни танци, китайски език, английски език, информационни технологии и др.

Приемът е целогодишен, като е необходимо подаване на заявление до Директора, на място в детската градина или по електронна поща.

 

На 02.04.2024 г. с впечатляващ Мюзикъл "Вълшебствата на Андерсен", ДГ "Ханс Кр. Андерсен", с. Челопеч отбеляза рождения ден на майстора на детската приказка - датския писател Андерсен.

Приказките сякаш оживяха, излязоха от книгите и се въплатиха в малчуганите от ДГ “Х. Кр. Андерсен”, с. Челопеч, които благодарение на неуморния труд на техните педагози ни пренесоха в детството, когато вечер в захлас слушахме чудноватите истории.

Г-жа Лушка Бързакова - Директор на детската градина и инж. Алекси Кесяков - Кмет ня Община Челопеч поздравиха децата за подарения спектакъл, персонала на учебното заведение и всички присъстващи, станали част от магията на Андерсен.