Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.01.2024

Детска градина - "Ханс Кр. Андерсен"

   Детското заведение разполага с една яслена група; две възрастови групи за деца на 3 и 4-годишна възраст и една Подготвителна група за деца на 5-годишна възраст, обучавани и възпитавани, при целодневна организация на учебния ден.

Контакти:

Адрес: Обл. Софийска, Община Челопеч, 2087 с. Челопеч, ул. "Любен Каравелов" №12
тел. 0877/72-30-71
факс: 35971069913
е-mail: Detska.GradinaChelopech@chelopech.egov.bg
Директор: Лушка Бързакова

 

Детската градина разполага със закрит плувен басейн, в които възпитаниците на учебното заведение се обучават от правоспособен треньор по плуване.

Освен с басейн детската градина разполага и със собствена солна стая, изградена със средства, предоставени от "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД, която стана част от общата закалителна програма на децата, посещаващи учебното заведение.

Богата е и палитрата от извънкласните занимания на децата, като - народни танци, спортни танци, китайски език, английски език, информационни технологии и др.

Приемът е целогодишен, като е необходимо подаване на заявление до Директора, на място в детската градина или по електронна поща.