Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Съгласно нормативната рамка общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Общинската собственост следва да се използва съобразно предназначението си и за нуждите, за които е предоставена.