Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGKT2
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGKJ5

Парк "Корминеш"

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

    Зоната, в която е обособен парка разполага с 800 седящи места, под покрития амфитеатър и покрита сцена, която е домакин на редица културни програми, както и отделно от тях са изградени навеси, беседки и Параклис "Вси Светии".

   Паркът е изграден по проект "Развитие на интегриран селски туризъм в Община Челопеч" и е финансиран от Държавен фонд „Земеделие” при МЗХ, мярка 313  „Насърчаване на туристическите дейности“ и от община Челопеч.

    По проекта в парка има изградени детски площадки, беседки и баребкю зони, подходящи за семеен излет сред природата.

   Ежегодно в Парк "Корминеш" се провеждат различни културни и спортни меропиятия, сред които:

  • Детски фестивал "Моята песен за България"
  • Празникът на Община Челопеч, честван в деня на "Вси Светии"
  • Международен фолклорен фестивал "Златен прах"
  • Международен турнир по народни борби "Дивата сцена"
  • Рок фест "Вълча пътека"
  • Мотосъбори и др.