Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2019 г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 02.08.2021
Теодора Златанова
Дата на публикуване: 02.08.2021

Станимир Тонев
Дата на публикуване: 02.08.2021

Нина Калоянова
Дата на публикуване: 02.08.2021