Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч за 2019 г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Теодора Златанова
Дата на публикуване: 18.05.2021

Станимир Тонев
Дата на публикуване: 18.05.2021

Нина Калоянова
Дата на публикуване: 18.05.2021

Светлана Якова-Нинова
Дата на публикуване: 18.02.2021

Ненка Тороманова
Дата на публикуване: 18.02.2021