Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.01.2024

инж. Алекси Иванов Кесяков

Кмет ЧелопечПриемно време: 

всеки вторник от 9.00 до 12.00 ч.

 

Контакти:

тел.: 07185/25-50, 20-15;  

еmail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Безплатен телефон за сигнали към община Челопеч:   0800 20 003

 

Професионална реализация:

1997-2000 г. – „Наван Челопеч“ АД

2000-2003 г. - „Бивар“ АД – гр. Мездра

2003 - гл. експерт в Държавна агенция „Държавен резерв и военновремеви запаси“ – Териториална Дирекция „Държавен резерв“ – гр. София

02.11.2003 г. -  Кмет

Образование:

Висше образование – Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски“ София

Роден на 16.09.1970 г. 

Семейно положение - Женен с 3 деца