Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Започва благоустрояване на кв. 38б централна градска част с. Челопеч

Дата на публикуване: 06.04.2021
Последна актуализация: 16.05.2023

   Община Челопеч стартира изпълнение на проект: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: Благоустрояване на кв. 38б централна градска част с. Челопеч“ - Изграждане на две пътни алеи за товаро-разтоварни дейности, 32 броя паркоместа за леки автомобили и 3 броя паркоместа за леки автомобили на хора с увреждания. Извършване на озеленяване по цялото протежение на новопроектираната улица.

 

    Проектът засяга неблагороденото пространство в западната част, зад магазините, намиращи се на пл. "Освобождение" и има за цел да довърши цялостния изглед на централната част на населеното място, като създаде и условия за безпроблемно паркиране на автомобили, ползващи и пазарската част.

 

    Финансирането по проекта е със средства от общинския бюджет и е на стойност от 495 000 лв. без ДДС;

    Изпълнител на проекта: Обединение "Челопеч 2020" ДЗЗД;

    Срок за изпълнение: 100 дни;