Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Започва изпълнението на проект: "3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Челопеч"

Дата на публикуване: 19.03.2021
Последна актуализация: 28.04.2022

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


   АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

   Община Челопеч е одобрена в процедурата за набиране на проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г.
   ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ с управляващ орган - Агенция за социално подпомагане!
   В периода до 30.06.2022 г., Община Челопеч ще подпомогне 40 нуждаещи се жители на общината, като се надяваме, че посредством получената целевата помощ, ще бъдат по-лесно преодоляни последиците от кризата, предизвикана от вируса.

 

   Проектът има за цел да подпомогне лица с ниски или никакви доходи, изпаднали в затруднение поради икономическата обстановка; лица под карантина и лица, които поради обективни причин не могат да задоволяват естествените си потребности.

 

Начална дата на проекта: 01.01.2021 г.

Дата на приключване: 30.06.2022 г.

Стойност на проекта: 42 420,40 лв.


Проектът се финансира от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.