Започва изпълнението на проект: "3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Челопеч"

Дата на публикуване: 19.03.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

   Община Челопеч е одобрена в процедурата за набиране на проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г.
ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ с управляващ орган - Агенция за социално подпомагане!
   В периода до 27.04.2021 г., Община Челопеч ще подпомогне 40 нуждаещи се жители на общината, като се надяваме, че посредством получената целевата помощ, ще бъдат по-лесно преодоляни последиците от кризата, предизвикана от вируса.

 

   Проектът има за цел да подпомогне лица с ниски или никакви доходи, изпаднали в затруднение поради икономическата обстановка; лица под карантина и лица, които поради обективни причин не могат да задоволяват естествените си потребности.

 

Начална дата на проекта: 01.01.2021 г.

Дата на приключване: 27.04.2021 г.

Стойност на проекта: 9 622.80 лв.