Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:00 - 16:30 часа

/не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/