Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Адрес за кореспонденция: обл. Софийска, община Челопеч, с. Челопеч 2087, пл. "Освобождение" №1

Тел.: 07185/2550

Факс: 35971069913

Интернет страница: www.chelopech.egov.bg

Електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:00 - 16:30 часа

/не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/