Z6_PPGAHG8009S4606IDCJ60N0GQ0
Z7_PPGAHG8009S4606IDCJ60N04F6
Местни избори - 29 октомври 2023 г. Избори за народно събрание - 02 април 2023 г. Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители – 14.11.2021 г. / Избори за президент и вицепрезидент - 21.11.2021 г. (втори тур) Архив избори

Местни избори - 29 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 02.08.2023
Последна актуализация: 30.10.2023

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧЕЛОПЕЧ

Решение за избран кмет на община Челопеч

Решение за избрани общински съветници на община Челопеч

Регистрация за гласуване по настоящ адрес

Констативен протокол от извършена проверка адресни регистрации

ЗАПОВЕДИ

Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед за места за обявяване на избирателните списъци

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция

Заповед за регламентиране поставянето на агитационни материали

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на ОИК - публикувано на 17.08.2023 г.

Съобщение за важни срокове за подаване на заявления

Съобщение за провеждане на консултации за сформиране състава на СИК и ПСИК - публикувано на 14.09.2023 г.

Съобщение за мерки за гласуване на хора с увреждания

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.


Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ

Избирателен списък (предварителен) - секция 001

Избирателен списък (предварителен) - секция 002

Избирателен списък (предварителен) - ЧАСТ 2

Списък на заличените лица - секция 001

Списък на заличените лица - секция 002

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Анимирани видеоклипове

Анимирани видеоклипове - със субтитри

Аудиоклипове

Банери

Каре

Интерактивна електронна брошура

 

 

 

 

 

 

 

 

Избирателна активност към 20:00 часа
Дата на публикуване: 29.10.2023