Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NPND0
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NPNJ7

Избори за народно събрание - 02 април 2023 г.

Дата на публикуване: 07.02.2023
Последна актуализация: 22.03.2023

Заповеди

Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед за места за обявяване на избирателните списъци

 

Съобщения

Съобщение за важни срокове за подаване на заявления

Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК - публикувано на 20.02.2023 г.

Справки в избирателните списъци

Възможности за справка в избирателните списъци:

  • чрез телефон:

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Избирателни списъци и регистри

Избирателен списък (предварителен) - секция 001

Избирателен списък (предварителен) - секция 002

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Списък на заличените лица - секция 001

Списък на заличените лица - секция 002

 

Електронни услуги

910001. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

 

910002. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

 

910003. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

 

910004. Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

 

910005. Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

 

910008. Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

Разяснителна кампания

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

 

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

 

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина