Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.04.2022

Такса: Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат, съгласно Наредба № Н-1 на Министерството на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр. 22 от 2022 г.) и заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. на министъра на финансите:

 • Хартия А4 /1 лист/ - 0,01 лв.
 • Хартия А3 /1 лист/ - 0,02 лв.
 • Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 /1 стр./ - 0,02 лв.
 • Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 /1 стр./ - 0,04 лв.
 • CD диск 700 MB /1 бр./ - 0,26 лв.
 • DVD диск 4,7 MB / 1бр./ - 0,30 лв.
 • DVD диск 8,5 MB /1 бр./ - 0,67 лв.
 • USB флаш памет 4 GB /1 бр./ - 3,46 лв.
 • USB флаш памет 8 GB /1 бр./ - 5,72 лв.
 • USB флаш памет 16 GB /1 бр./ - 7,93 лв.
 • USB флаш памет 32 GB /1 бр./ - 9,47 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път