Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RIHC7
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI9K6
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RIHI3

Постоянна комисия по „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“

Дата на публикуване: 08.12.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

Председател:
                   1. Елизабет Джунева
Членове: 
             1. Илко Събев
             2. Цвятко Делков