Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI5M2
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI512
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI5E5

Постоянна комисия по „Образование, култура и духовни ценности“

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

Председател:
                   1. Нонка Бнтова
Членове: 
             1. Борислав Нисторов
             2. София Торолова