Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RIUV2
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI9K5
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI105

Постоянна комисия по „Общинска собственост, устройство на територията и проекти"

Дата на публикуване: 08.12.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

Председател:
                   1. Борислав Нисторов
Членове: 
             1. Нонка Бантова
             2. Анелия Георгиева