Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RIUV2
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI9K5
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI105

Постоянна комисия по „Общинска собственост, устройство на територията и проекти“

Дата на публикуване: 08.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. Тодор Минов Минов
Членове: 
             1. Пламен Райков Вътев
             2. Николай Петров Николов