Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQOF5
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQ4C2
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQOV3

Постоянна комисия по „Икономика, селско и горско стопанство“

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

Председател:
                   1. Георги Алексиев
Членове: 
             1. Илко Събев
             2. Нонка Бантова