Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQOF5
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQ4C2
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQOV3

Постоянна комисия по „Селско и горско стопанство“

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. Цвятко Дончев Делков
Членове: 
             1. Неделко Илиев Калоянов
             2. Деян Данаилов Бънчев