Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Постоянна комисия по "Екология, спорт и туризъм"

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

Председател:
                   1. Илко Събев
Членове: 
             1. Анелия Георгиева
             2. Петя Петрова