Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
№ по ред Партия Кандидат
1 4. ПП АТАКА

101. Николай Петров Николов

102. Цвятко Дончев Делков

103. Нонка Георгиева Бантова

2 34. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

101. Неделко Илиев Калоянов

105. Деян Данаилов Бънчев

3 43. ПП ГЕРБ 102. Маргарита Димитрова Богданова
4 56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

101. София Стефанова Торолова

102. Пламен Райков Вътев

5 57. НДСВ

101. Димитър Гетов Въжаров

103. Тодор Минов Минов

104. Стоян Димитров Патев