Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQ0H0
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI5C6
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQ094

Протоколи и решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 11.10.2022

Заседанията на общински съвет Челопеч се провеждат всяка последна Сряда от месеца от 17:30 часа в Заседателната зала на общината.

За всяко заседание се изготвят Протоколи и Решения.