Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSGK80
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSGKB7

Шести приемен период на Проекти за отпускане на финансиране по програмата на ДПМ - Челопеч

Дата на публикуване: 02.06.2022
Последна актуализация: 02.06.2022

ОБЯВЛЕНИЕ 
от 
СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И 
СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“ 


 
Относно: Нов приемен период на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда) 
 
   „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини, че от 02.06.2022 г. до 24.06.2022 г. се открива нов приемен период за 2022 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.  

   Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица, да се запознаят с насоките и критериите за кандидатстване, както и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 02.06.2022 г. до 24.06.2022 г. Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места. 
Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва: 
 
За „Смарт А Груп“ ЕООД: 
•    Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com  
•    Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com 
 
За „Райфайзенбанк България“ ЕАД: 
•    Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград 
Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2 
Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712 
 
Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи може да откриете тук
 
Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния период.