Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSGK80
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSGKB7

АРХИВ - Проект на образци на документи

Дата на публикуване: 04.03.2021
Последна актуализация: 16.05.2023

Проектните предложения, заедно с всички описани в насоките за кандидатстване, трябва да бъдат подадени на ръка в запечатан плик на адреса на Сдружението – село Челопеч 2087, информационен център на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД.

Контролен лист
Дата на публикуване: 04.03.2021

Декларация от кандидата
Дата на публикуване: 04.03.2021

Финансови прогнози
Дата на публикуване: 04.03.2021

Бизнес план
Дата на публикуване: 04.03.2021