Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Парк „Корминеш“

Челопеч, парк Корминеш Парк "Корминеш" е разположен южно от селото, непосредствено над живописния яз. "Качулка". В него са изградени покрита амфитеатрална сцена, с 800 седящи места, сцена, параклис, детски площадки и множество кътове за отдих, подходящи за семейни излети. Сцената е домакин на различни културни и спортни мероприятия, сред които Международен фолклорен фестивал "Златен прах", Национален турнир по народни борби "Дивата сцена", Кукерски фестивал "Сирница" и много други. Паркът се утвърди, като популярна дестинация за събитиен туризъм и с всяка изминала година събира все повече от хора, както от България, така и от чужбина.

 

Язовир “Качулка”

Челопеч, язовир КачулкаЯзовир “Качулка” е разположен южно от производствената площадка на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД в землището на село Челопеч. Представлява микроязовир с малка проточност и е изграден за нуждите на селото, като осигурява напояване на селскостопански земи и водопой на добитък. В момента язовирът се използва основно за промишлено водоснабдяване на най-голямата фирма, работеща на територията на общината – "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД. Язовирът е собственост на община Челопеч, съгласно Акт за общинска собственост №12 от 25.02.1998 г. на общинската администрация с.Челопеч. Единственият източник на вода за язовира е река Воздол. Общият обем на язовира е 841 хил. куб. м. Собственост на общината е канал за напояване, който е с дължина L= 2 500 м и широчина = 2 м. Питейната вода за населението в региона се осигурява по гравитачен път от планински водохващания, изградени по южните склонове на Стара планина.

Църква "Свети Николай Мирликийски Чудотворец" 

Църква "Свети Николай Мириклийски" Църквата “Свети Николай Мирликийски Чудотворец” е съградена през 1835 г. от майстор Димон. Намира се в североизточната част на с. Челопеч, сред пищната зеленина на църковния двор. До нея се издига църковната камбанария, построена по-късно. За съществуването на църква в Челопеч се знае от края на 30-те години на ХVІІ век. Храмът има ценни икони, изписани от трима даровити и талантливи възрожденски майстори-зографи – Давид Зограф и неговите ученици Йото Недялков от с.Макоцево и Иван Зографина от с.Мирково. Църквата е обявена за архитектурно-художествен паметник на културата от Националния институт за паметниците на културата през 1978 г.

 

Местността "Червен камък"

Челопеч, местност Червен камъкПътувайки на север по поречието на р. Воздол от лявата страна се виждат естествените и непристъпни скали на масива „Червен камък“, където някога е имало крепост с доста внушителни размери. Самото селище се е намирало на плоското било на възвишението, защитено от изток с непристъпни канари, а от другите страни със зидове, дебели до 1,8 м, а в ъглите били издигнати кули. Там са открити няколко глинени съдове със славянска украса и византийска монета от Маврикий (582-602 година). До „Червен камък“ може да стигнете по изградена еко пътека и мост над р. Воздол. Обособен е маршрут за разходка до върха, който разкрива забележителностите и историята на Челопеч.

 

Фрън Кая и Диликлик Кая

Фрън Кая и Диликлик Кая, ЧелопечВ землището на Челопеч има уникални скални образувания, едно от които е „Фрън Кая“, или „Ветровитата скала“. Намира се на около 1500 м северно от селото, в южните склонове на Стара планина и представлява ценна природна забележителност. По-голямата скала е естествено издълбан заслон, който и сега се ползва от овчарите за подслоняване на добитъка. Легенда разказва, че при буря под заслона могат да се поберат около 1000 овце. До “Фрън Кая” е разположена „Диликли Кая“, което означава „Пробит камък“. Достъпът до скалните образувания е възможен както с автомобил с висока проходимост, така и пеша. Много впечатляващ е маршрутът от хижа „Мургана“ към „Фрън Кая“, който преминава през стари широколисни гори, огласяни от песента на птиците и богати на диви горски плодове.

 

Наричат Челопеч златното село на България заради златодобива, но то наистина е сред златните села в страната, защото съумява да задържи хората, да привлича нови и има сили да мечтае за нови посоки.