Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2021

Почетните граждани на Община Челопеч се удостояват със званието "Почетни граждани" и получават специално изработени плакети с герба на общината.

Почетните граждани се определят от Общински съвет Челопеч, съгласно Наредбата за символите и наградите на Община Челопеч, като биват удостоени със званието на тържествена церемония.

Удостоен, като Почетен гражданин на Община Челопеч, с почетния плакет, съгласно Решение №106 от Протокол №15, от проведено заседание на 30.11.2012 г. на Общински съвет Челопеч, на тържествена церемония, състояла се през месец Октомври 2013 г. е поета Харалампи Харалампиев.

Харалампи Харалампиев е удостоен със званието, по повод изключителните му заслуги и особен принос в областта на културния живот на Община Челопеч.

Поетът е автор и на химна на община Челопеч, с което ще остане завинаги в историята на общината.

 

Вторият Почетен гражданин на Община Челопеч, съгласно Решение №428 от Протокол №51, от проведено заседание на 27.03.2019 г. на Общински съвет Челопеч е проф. Цвети Цветков, който бе награден на официална церемония, състояла се по време на запалването на коледните светлини в Челопеч.

Проф. Цвети Цветков е отличен за почетен жител поради изключителния му принос в обогатяването на общинската собственост, развитието на културно-туристическия потенциал на населеното място и особени заслуги в научно-техническите разработки.