Z6_PPGAHG800P5110QTSM83VV3CN4
Z7_PPGAHG800P5110QTSM83VV3S04

Тримесечни отчети

Дата на публикуване: 27.01.2021
Последна актуализация: 17.01.2024

   В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 от Закона за публичните финанси, в настоящата страница се публикуват месечните и тримесечните отчети на Бюджета на Община Челопеч.

Трето тримесечие на 2023 г.
Дата на публикуване: 17.01.2024

Второ тримесечие на 2023 г.
Дата на публикуване: 17.01.2024

Първо тримесечие на 2023 г.
Дата на публикуване: 17.01.2024

Четвърто тримесечие за 2022г.
Дата на публикуване: 28.02.2023

Трето тримесечие на 2022г.
Дата на публикуване: 27.10.2022

Второ тримесечие на 2022 г.
Дата на публикуване: 01.08.2022

Първо тримесечие на 2022 г.
Дата на публикуване: 12.05.2022

Четвърто тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 12.05.2022

Трето тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 28.10.2021

Второ тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 05.08.2021

Първо тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 10.05.2021