Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

През Община Челопеч преминават два вида транспорт - железопътен и автобусен. 

Жителите на Челопеч от скоро ползват новоизградената ЖП спирка, намираща се в близост до СК "Хармония", на която спира основно влака София-Карлово, а в централата част има две обособени спирки - в посока за гр. София и в посока за гр. Карлово.

Освен основните видове транспорт за населението, Община Челопеч изпълнява и дейности по превоз на деца и ученици от учебните заведения в общината, както и за такива, които се обучават в съседни общини, но нямат подсигурен транспорт от приемащите ги съседни общини.

Актуалните разписания на транспортните средства, може да следите в настоящата страница.