Z6_PPGAHG8009CFA06E32OFESSAL2
Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFESSAB2

VIII МФФ "Златен прах" Челопеч 2024 год.

Дата на публикуване: 15.05.2024
Последна актуализация: 16.05.2024

   За поредна година Парк "Корминеш" ще стане едно голямо туптящо, фолклорно сърце! Международен фолклорен фестивал "Златен прах" Челопеч 2024 г., ще посрещне гости от Италия, Молдова, Турция, Мексико, Казахстан и миналогодишните победители от конкурса за български народни танци — ФТА "Седенчица", гр. Пловив.

   Очакваме Ви от 18 до 21 юли 2024 г., като скоро ще Ви информираме за пуснатите в продажба билети!

МФФ "Златен прах" е отново тук!

МФФ "Златен прах"
Регламент за участие в конкурсните дни
Дата на публикуване: 15.05.2024