Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Почетните граждани на Община Челопеч се удостояват със званието "Почетни граждани" и получават специално изработени плакети с герба на общината.

Почетните граждани се определят от Общински съвет Челопеч, съгласно Наредбата за символите и наградите на Община Челопеч, като биват удостоени със званието на тържествена церемония.

Удостоен, като Почетен гражданин на Община Челопеч, с почетния плакет, съгласно Решение №106 от Протокол №15, от проведено заседание на 30.11.2020 г. на Общински съвет Челопеч, на тържествена церемония, състояла се през месец Октомври 2013 г. е поета Харалампи Харалампиев.

Харалампи Харалампиев е удостоен със званието, по повод изключителните му заслуги и особен принос в областта на културния живот на Община Челопеч.

Поетът е автор и на химна на община Челопеч, с което ще остане завинаги в историята на общината.