Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Чрез тази Харта на клиента ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно разпоредбите на Наредбата за административно обслужване.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

  • Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)
  • Добра информираност, бърза и лесна комуникация
  • Предимства на обслужването

 

Харта на клиента
Дата на публикуване: 26.11.2020