Z6_PPGAHG8001U2E066SI355KQ723
Z7_PPGAHG8001U2E066SI355KQ7J4
Заседания Решения

Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални дейности“

Дата на публикуване: 09.01.2024
Последна актуализация: 09.01.2024

Председател:
                   1. Анелия Георгиева
Членове:
             1. Елизабет Джунева
             2. Петя Петрова