Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SG4

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.05.2023

Център за административно обслужване

Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Челопеч

 

Адрес за кореспонденция: обл. Софийска, община Челопеч, с. Челопеч 2087, пл. "Освобождение" №1

Телефон: 0800 20 003

Факс: 35971069913

Безплатен телефон за сигнали към община Челопеч:  0800 20 003

Интернет страница: www.chelopech.egov.bg

Електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:00 - 16:30 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

 

Центърът за административно обслужване е лесно достъпен и за хора с увреждания.  

На 10 метра от сградата има изграден безплатен паркинг с 33 паркоместа, от които 3 за хора с увреждания.