Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1R62M3
Z7_PPGAHG8009C9F0QD6N174I20G0

Народно читалище "Труд и постоянство - 1901"

Дата на публикуване: 15.12.2020
Последна актуализация: 26.03.2021

Контакти:

Адрес:  Челопеч, пл. "Освобождение" №9

телефон:  07185/ 24-32

факс: 359/71069913

 

Председател: Радка Костова

Секретар: Мария Богданова

 

Народно читалище „Труд и постоянство 1901“ – Огнище на духовността в Челопеч!

След Освобождението Челопеч заживява буден живот, а младите хора били изпълнени със стремеж към просвета и култура.
На 29 април 1901 година, се провело учредително събрание, със седалище в София, на което бил приет Устав и било избрано първото читалищно настоятелство, с председател Филип Тепавичаров и деловодител Славчо Вълков.

Било избрано и името на новото читалище „Труд и постоянство“. Много млади хора стават членове на новоучреденото читалище и се формира под настоятелството в селото, с председател Никола Стоянов.

От основаването си до настоящия момент читалището активно участва в културния живот на общината, като организатор и съорганизатор на редица традиционни български празници и обичаи.