Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател: Димитър Гетов Въжаров

 

Деян Данаилов Бънчев                           

Маргарита Димитрова Богданова           

Неделко Илиев Калоянов                        

Николай Петров Николов                        

Нонка Георгиева Бантова                        

Пламен Райков Вътев                              

София Стефанова Торолова                    

Стоян Димитров Патев                            

Тодор Минов Минов                             

Цвятко Дончев Делков