Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Тук се публикуват основните стратегии, програми и планове на Общинска администрация Челопеч.