Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFDAED4
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFDAE74

VII МФФ "Златен прах" Челопеч 2023 год.

Дата на публикуване: 20.12.2022
Последна актуализация: 22.12.2022

 

 

 

 

 

Информационен бюлетин
Дата на публикуване: 14.07.2023

Програма за фолклорни танци 16.07.2023г.
Дата на публикуване: 06.07.2023

Програма за фолклорни песни 15.07.2023г.
Дата на публикуване: 06.07.2023

Participation rules IFF Golden dust Chelopech 2023
Дата на публикуване: 21.12.2022

Application form Golden dust Chelopech 2023
Дата на публикуване: 21.12.2022

Регламент за участие
Дата на публикуване: 21.12.2022