Постоянна комисия по „Образование, култура, духовни ценности и социални дейности“

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. София Стефанова Торолова
Членове: 
             1. Маргарита Димитрова Богданова
             2. Нонка Георгиева Бантова