Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Предстои Годишния отчет за изпълнението на бюджет 2020 г. на Община Челопеч да бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет Челопеч.

Годишен финансов отчет за 2021 г.
Дата на публикуване: 01.03.2022

Годишен финансов отчет за 2020 г.
Дата на публикуване: 29.10.2021